Raport.

GRUPA JAGUAR SA (18/2017) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Zarząd Grupa Jaguar S.A. (Dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 954/2017 Zarządu Giełdy z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku, począwszy od dnia 17 sierpnia 2017 nastąpi zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki, o którym mowa powyżej, obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku 2017.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Jaguar SA
ISIN:PLGPJGR00013
NIP:586-224-89-01
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Jana z Kolna 27 81-354 Gdynia
Telefon:+48 58 7835013
www:www.grupajaguar.pl
Komentarze o spółce GRUPA JAGUAR
2018-01-27 05:25:49
Okradziony przez Betke
zlodziej zlodziejem zlodzieja pogania
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649