Raport.

GRUPA JAGUAR SA (18/2017) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Zarząd Grupa Jaguar S.A. (Dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 954/2017 Zarządu Giełdy z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku, począwszy od dnia 17 sierpnia 2017 nastąpi zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki, o którym mowa powyżej, obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku 2017.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.