Raport.

GRODNO SA (9/2017) Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd Grodno ("Spółka") informuje, że w dniu 9.08.2017 r. podjął decyzję w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Grodno S.A. o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/2017 w wysokości 8.501.618,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych) w którym przewiduje się:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 1.845.823,32 zł (słownie: milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy i [32/100] złote), co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję,
2. przeznaczenie kwoty 6.655.794,68 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery i [68/100] złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grodno SA
ISIN:PLGRODN00015
NIP:5361097644
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Kwiatowa 14 05-126 Michałów Grabina
Telefon:+48 22 7724515
www:www.grodno.pl
gpwlink:grodno.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-07-26Raport roczny
2018-08-09Raport za I kwartał
2018-11-22Raport półroczny
2019-02-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce GRODNO
2018-07-17 21-07-20
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649