Raport.

GEOTREKK SA (13/2017) Powołanie Rady Nadzorczej Geotrekk S.A. na nową kadencję

Zarząd Geotrekk S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r. powołało na nową wspólną kadencję Radę Nadzorczą Emitenta w składzie:
- Marcin Równicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Rafał Jujka - Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Kolasa - Członek Rady Nadzorczej,
- Piotra Rogula - Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej.
Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej.
Marcin Równicki - Radca Prawny
Pan Marcin Równicki, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Marcin Równicki z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w obsłudze projektów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu zakładania przedsiębiorstw typu spin off / spin out.
Pan Rafał Jujka – Dyrektor Zarządzający Budotechnika Sp. z o.o.
Pan Rafał Jujka jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ekonomia. Zarządzający i twórca międzynarodowej platformy handlowej Global Bridge sp. z o.o. która działa na rynku surowców. Dyrektor Zarządzający w spółce Budotechnika Sp. z o.o. - działającej w segmencie małej architektury miejskiej. Lider i mentor w takich korporacjach jak CitiBank oraz Bank Millennium. Twórca projektu Royal Union - Wirtualne Doradztwo Hedgingowe, związanego z zastosowaniem algorytmów genetycznych i logiki rozmytej w procesie podejmowania strategii zabezpieczających ryzyka inwestycyjne. Prezes Zarządu spółki AudioFonica sp. z o.o. Biegły handlowiec i marketingowiec z bogatym doświadczeniem różnych branż. Jako analityk finansowy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zdobył bogate doświadczenie z zakresu analizy finansowej spółek prawa handlowego oraz banków spółdzielczych.
Piotr Kolasa
Pan dr Piotr Kolasa jest absolwentem Wydziału Inz˙ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki S´la?skiej oraz gos´cinnie Uniwersytetu w Barcelonie. Uzyskał tytuł doktora w Hamburgu na Technische Universitaet Hamburg-Harburg z fizyki budowlanej. Pan Piotr Kolasa jest wykładowca? Fundacji Poszanowania Energii, ekspertem Centrum Kreowania Lidero´w S.A. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. Prowadził badania naukowe dotycza?ce m.in. symulacji komputerowych proceso´w zachodza?cych w obiektach budowlanych. Wspo´łtworzy i prowadzi liczne szkolenia dotycza?ce szeroko poje?tej efektywnos´ci energetycznej oraz odnawialnych z´ro´deł energii. Pan Piotr Kolasa jest przedstawicielem na Polske? szwajcarskiej firmy Vela Solaris AG, be?da?cej producentem oprogramowania słuz˙a?cego do tworzenia symulacji proceso´w w energetyce odnawialnej - Polysun. Obecnie pełni funkcje? Prezesa Zarza?du fundacji LABORATORY OF INNOVATION IN BIO AND RENEWABLE ENERGY (Laboratorium Innowacji w Energetyce Odnawialnej i Bio-energetyce) oraz pracuje jako Dyrektor Technologiczny w LIBRE Middle East Corporation.

Piotr Rogula – radca prawny
Pan Piotr Rogula jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, którą ukończył oraz uzyskał wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego. Obecnie jest członkiem zarządu spółki Avialab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmującej się pozyskiwaniem i obróbką danych gromadzonych przy użyciu systemów UAV, tworzeniem map i modelów 3D dla celów inwestycyjnych, przemysłu, geodezji, infrastruktury i rolnictwa. Pan Piotr Rogula pełni ponadto obowiązki rzecznika Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w województwie świętokrzyskim, jest zaangażowany w projekt Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, w którym pełni funkcje doradcze, uczestniczy w projekcie przeznaczonym dla grup zakładających działalność gospodarczą oraz w projekcie pt: „Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego na obszarach gminnych województwa świętokrzyskiego w ramach współpracy z Biurem Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich”. Współpracuje z fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej poprzez udzielanie porad prawnych w ramach dyżurów prawniczych oraz w ramach audycji radiowej. Ponadto Pan Piotr Rogula jest zatrudniony w kancelarii prawnej, a także prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się doradztwem prawnym oraz szeroko rozumianym consultingiem dla przedsiębiorców. Pan Piotr Rogula jest również Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego „Jacy-Tacy”. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował ponadto z jednostkami samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami prowadząc projekty o tematyce związanej z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzeniem organizacji pozarządowych oraz prowadząc Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego.

Paweł Szewczyk – prawnik
Pan Paweł Szewczyk jest absolwentem, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- rocznik 1996. Ma wieloletnie doświadczenie jako prawnik specjalizujący się w prawie autorskim, prawie mediów i prawie nowych technologii. Posiada również wieloletnie w doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz negocjacjacji handlowych.
Wybrani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują wobec Emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Wybrani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Geotrekk SA
ISIN:PLPLMKR00019
NIP:5252510967
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
Adres: ul. Jana Kochanowskiego 19 lok. 4 31-127 Kraków
Telefon:+48 22 8260500
www:www.geotrekk.pl
Komentarze o spółce GEOTREKK
2018-07-17 18-07-42
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649