Raport.

G-ENERGY SA (7/2017) Wykonanie Umowy Nabycia Przedsiębiorstwa

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent, Kupujący) w nawiązaniu do raportu ESPI 5/2017 z dnia 20 maja 2017 roku o podpisaniu Umowy zakupu Zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego ze spółką Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinie ("Endosystem") - poprzez przejęcie nie sporządzającego bilansu Oddziału Endosystem sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Oddział") informuje , że podpisał i przekazał do podpisania uzgodnioną pomiędzy stronami treść porozumienia pomiędzy Emitentem, Endosystem sp. z o. o., oraz Polską Spółką Gazownictwa Spółką z o.o. działającą przez Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu w sprawie przeniesienia praw i obowiązków. Przedmiotem porozumienia jest przeniesienie na G- ENERGY przez ENDOSYSTEM całości praw (w tym wierzytelności) i przejęcie przezeń wszystkich obowiązków wynikających z Umów zawartych z PSG o/Opole o łącznej wartości ponad 1 440 000 zł netto.
Jednocześnie Spółka informuje o uregulowaniu w dniu dzisiejszym przez kupującego ceny za przejęty od Endosystem oddział Kraków w wysokości 675.000,00 zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:G-Energy SA
ISIN:PLELKPE00014
NIP:7743193164
EKD: 35.11 wytwarzanie energii elektrycznej
Adres: Al. Ujazdowskie 18 lok. 10 00-478 Warszawa
Telefon:+48 22 2478453
www:www.genergy.pl
Komentarze o spółce G-ENERGY
2018-07-22 11-07-13
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649