Raport.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (28/2017) Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok.

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 5 września 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi postanowiła rozszerzyć zakres badania sprawozdań finansowych Spółki poprzez powierzenie firmie audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki również za rok 2018, składających się z następujących części:
 przegląd sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 roku,
 przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za I półrocze 2018 roku,
 badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok obrotowy 2018.
Firma audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Radzikowskiego 27/03 wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529, zgodnie z Uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Rady Izby Biegłych Rewidentów została wybrana do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok przez Radę Nadzorczą Grupy Kapitałowej FASING S.A., o czym informowaliśmy raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku.
Umowy z audytorem zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania czynności przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
Firma audytorska INTERFIN dokonała przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-10-15 11-10-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649