Raport.

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78) aneks nr 17 z dnia 24.08.2017 r. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r.
W ramach dostępnego limitu w wysokości 8.000.000,00 zł, na podstawie niniejszego aneksu Spółka może również korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 31.10.2017r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża bankowa.
Przedmiotową umowę zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA
ISIN:PLRFMET00016
NIP:639-000-15-64
EKD: 29.40 produkcja narzędzi mechanicznych, inżynieria mechaniczna; 28.52
Adres: ul. Staszica 1 47-420 Kuźnia Raciborska
Telefon:+48 32 7213300
www:www.rafamet.com
gpwlink:fabryka-obrabiarek-rafamet.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-14Raport półroczny
2018-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FABRYKA OBRABIAREK...
2018-04-27 08:32:52
jajo9
Blaza jak ch.........
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649