Raport.

ERGIS SA (37/2017) Skup akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 27 lipca do 4 sierpnia 2017 roku w ramach "Programu
skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016
z dnia 16 maja 2016 roku.
Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 27 lipca-4 sierpnia 2017 roku nabył
w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 1.193 akcje po średniej cenie
6,2342 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.
Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 715,80 złotych i stanowi 0,003% w kapitale zakładowym.
Od rozpoczęcia skupu akcji własnych, do dnia 4 sierpnia 2017 roku włącznie Emitent nabył (posiada)
1.072.952 akcji własnych, co stanowi 2,721% udziału w kapitale zakładowym.
W związku z rozpoczynającym się 7 sierpnia 2017 roku okresem zamkniętym, Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych do dnia publikacji raportu za I półrocze 2017 roku.
Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki
do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
§ 5 ust. 1 pkt 6

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik do Raportu bieżącego 37/201 7


  Zestawienie transakcji w dniach 27 lipca – 4 sierpnia 2017 roku
  Nazwa Spółki Data i czas transakcji Ilość Kurs Wartość
  transakcji
  Wartość
  nominalna
  Ergis 2017.07.27 09:37:39 690 6,23 4 298,70 414,00
  Ergis 2017.07.27 10:09:06 503 6,24 3 138,72 301,80  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ergis SA
ISIN:PLEUFLM00017
NIP:573-00-03-999
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Tamka 16 00-349 Warszawa
Telefon:+48 22 8280410
www:www.ergis.eu
gpwlink:ergis.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-13Raport półroczny
2018-11-08Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ERGIS
2018-07-22 11-07-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649