Raport.

ELEMENTAL HOLDING SA (40/2017) Zawarcie listu intencyjnego w sprawie akwizycji spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i złomu elektroniki

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 5 września 2017 roku zawarł list intencyjny (dalej: "LOI"), którego przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia przez Emitenta pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych (dalej: "Transakcja").
Proces negocjacyjny zakłada w pierwszej kolejności przeprowadzenie przez Spółkę prawnego, finansowego i podatkowego due diligence, którego rezultaty rzutować mają na dalszy przebieg rozmów oraz przeprowadzenie Transakcji.
Strony LOI ustanowiły na okres sześciu miesięcy od daty jego podpisania, wyłączność dla Emitenta na prowadzenie negocjacji w sprawie objętej LOI oraz termin realizacji Transakcji nie później niż do dnia 01 stycznia 2018 roku.
Spółka, której udziały mają być przedmiotem Transakcji, jest na rynku holenderskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz złomu elektroniki, generując przychody na poziomie 16 mln EUR rocznie.
Przedmiotowa spółka zlokalizowana jest w centralnej części Holandii, posiada profesjonalny zakład recyklingu, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia i mielenia odpadów oraz diagnostyki monolitu ceramicznego i frakcji elektronicznych. Sieć zakupowa spółki obejmuje Kraje Beneluksu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elemental Holding SA
ISIN:PLELMTL00017
NIP:5291756419
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3909135
www:www.elemental-holding.pl
gpwlink:elemental-holding.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELEMENTAL HOLDING
2018-07-17 21-07-59
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649