Raport.

ELEKTROTIM SA (23/2017) Powołanie Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 20.07.2017r. Komitet Audytu w składzie:
1. Wojciech Heydel - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Mateusz Rodzynkiewicz - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,
3. Mirosław Nowakowski - Członek Komitetu Audytu, członek zależny.
Dotychczas zadania komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki.
Kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrotim SA
ISIN:PLELEKT00016
NIP:894-24-60-042
EKD: 45.31 wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
Adres: ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław
Telefon:+48 71 3882480
www:www.elektrotim.pl
gpwlink:elektrotim.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELEKTROTIM
2018-10-20 12-10-56
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649