Raport.

EKOBOX SA (28/2017) Raport miesięczny za czerwiec 2017r.

Zarząd EKOBOX S.A. w załączeniu przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Raport miesięczny za czerwiec 201 7roku
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości
  istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych
  Emitenta.

  W ocenie EKOBOX S.A. w czerwcu 201 7 roku w otoczeniu rynkowym nie wystąpiły żadne
  zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
  finansowych EKOBOX S.A.
  2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie
  objętym raportem.
  Data raportu Nr raportu Temat raportu
  201 7-06-28 27/2017 Istotna Informacja
  2017 -06 -27 26/2017 Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5%
  2017 -06 -19 25/2017 Otrzymanie istotnej umowy
  2017 -06 -14 24/2017 Raport z Dywidendy
  2017 -06 -14 23/2017 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  2017 -06 -14 22/2017 Zmiana statutu
  2017 -06 -14 21/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy EKOBOX S.A. w dniu 14 cze rwca 2017r.
  2017 -06 -14 20/2017 Wybór Prezesa i pozostałych Członków Zarządu
  2017 -06 -08 19/2017 Raport miesięczny za maj 2017r.

  3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli tak a realizacja, choćby
  w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.
  Nie dotyczy
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w
  nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu
  widzenia interesów inwestorów, w sz czególności daty publikacji raportów
  okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
  spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji
  raportu analitycznego .


  1) Raport miesięczny za lipiec 2017r .
  2) 13 sierpi eń Raport za II -gi kwartał 2017r.
  Podstawa prawna:
  Pkt. 16 Załącznika do uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A. z dnia 31.03.2010r. - Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Ryszard Iwańczyk - Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ekobox SA
ISIN:PLEKOBX00018
NIP:657-030-89-27
EKD: 42.22 roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: Wiśniówka 75 26-050 Zagnańsk
Telefon:+48 41 3619713
www:www.ekobox.pl
Komentarze o spółce EKOBOX
2018-07-17 06-07-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649