Raport.

ERG SA (37/2017) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanIE W RAMACH DZIAŁANIA POIR 2014-2020 PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"] informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo potwierdzające pozytywną ocenę merytoryczną wniosku Emitenta o dofinansowanie projektu pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających produkcje odchudzonej folii PE i podjęciu decyzji o przyznaniu Emitentowi promesy premii technologicznej w kwocie 1.473.206,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych). Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych. Dofinansowanie w postaci premii technologicznej wypłacone zostanie na rzecz Emitenta m.in. po podpisaniu z BGK umowy o dofinansowanie oraz podpisaniu z bankiem kredytującym umowy o udzielenie kredytu technologicznego na opisaną wyżej inwestycję.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.