Raport.

ERG SA (37/2017) ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanIE W RAMACH DZIAŁANIA POIR 2014-2020 PODDZIAŁANIE 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"] informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo potwierdzające pozytywną ocenę merytoryczną wniosku Emitenta o dofinansowanie projektu pt. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających produkcje odchudzonej folii PE i podjęciu decyzji o przyznaniu Emitentowi promesy premii technologicznej w kwocie 1.473.206,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych). Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych. Dofinansowanie w postaci premii technologicznej wypłacone zostanie na rzecz Emitenta m.in. po podpisaniu z BGK umowy o dofinansowanie oraz podpisaniu z bankiem kredytującym umowy o udzielenie kredytu technologicznego na opisaną wyżej inwestycję.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ERG SA
ISIN:PLERGZB00014
NIP:629-00-11-681
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Chemiczna 6 42-520 Dąbrowa Górnicza
Telefon:+48 32 2640281
www:www.erg.com.pl
gpwlink:erg.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-06Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ERG
2017-12-07 16:35:54
kubełek
cuja będzie z tej spółki
2017-12-07 20:33:17
Edek
No słabo to wygląda.
Raczej szału tutaj nigdy nie będzie :( a szkoda
2018-05-17 20:16:33
mak
bardzo dobra spółka , będzie grubo w tym roku
2018-05-17 08:46:41
Kubełek
JEDNA Z NAJLEPSZYCH INWESTYCJI NA NAJBLIZSZE LATA
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649