Raport.

COMP SA (27/2017) Informacja o ustaleniu marży odsetkowej Obligacji serii I/2017 oraz przyjęciu ostatecznej treści warunków emisji

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r., podjął uchwałę w sprawie ustalenia wartości marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2017.
W ramach pierwszej emisji w ramach nowego programu ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych, emitowanych jest do 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I/2017, zdematerializowanych (nie mających formy dokumentu), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, oprocentowanych według stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 3,80 procent w skali roku, o terminach wykupu w dniach 29.07.2018 r., 28.07.2019 r. oraz 28.07.2020 r.
Pozostałe parametry emisji obligacji serii I/2017 zostały określone w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.