Raport.

COLUMBUS ENERGY SA (38/2017) Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii C

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Emitenta aktem notarialnym oświadczył, że co do obowiązku zapłaty: kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii C z tytułu wykupu, odsetek kapitałowych od obligacji na okaziciela serii C, odsetek za opóźnienie w zapłacie powyższych świadczeń oraz kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności - na zasadach określonych w Uchwale nr 1/07/2017 Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii C oraz w Załączniku nr 1 do powołanej wyżej Uchwały, Uchwale nr 2/07/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. Zarządu Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii C oraz ich przydziału oraz umowy o sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia z dnia 27 czerwca 2017 roku – poddał reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z tego aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.635.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) wobec Administratora Zabezpieczenia obligacji serii C.
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Columbus Energy SA
ISIN:PLSTIGR00012
NIP:9452169216
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 31-211 Kraków
Telefon:+48 12 3073090
www:www.columbusenergy.pl

Komentarze o spółce COLUMBUS ENERGY
2017-12-17 03-12-26
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.