Raport.

CHEMOSERVIS-DWORY SA (26/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 2 i 5, art. 400 § 1 i 2 i art. 402(zn1) w zw. z art. 402(zn2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 2017 roku, na godzinę 09.00 w Warszawie przy ul. Solankowej 3 (02 - 939 Warszawa).
W proponowanym porządku obrad zostało uwzględnione żądanie akcjonariusza, o którym Emitent informował w RB 25/2017 w dniu 26 lipca 2017r.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Chemoservis-Dwory SA
ISIN:PLCHMDW00010
NIP:5491911468
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim
Telefon:+48 33 8472062
www:www.chemoservis.pl
Komentarze o spółce CHEMOSERVIS-DWORY
2018-03-21 17-03-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.