Raport.

CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (19/2017) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii A

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Cenespheres Trade & Engineering ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 24/2015 z 25 listopada 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii A, informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku zostały zawarte Porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii A ze wszystkimi Obligatariuszami ("Porozumienia").
Na mocy podpisanych Porozumień oraz podjętej Uchwały z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A, nastąpiła zmiana warunków emisji polegająca na zmianie terminu wykupu z dnia 31.08.2017 r, na dzień 30.09.2017 r.
Pozostałe parametry emisji przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 24/2015 nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-02-19 17-02-12
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649