Raport.

CELON PHARMA SA (23/2017) Uzyskanie pozwolenia na budowę Centrum Badawczo- Rozwojowego w Kazuniu Nowym

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Celon Pharma S.A. ("Spółka") zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 roku w zakresie budowy Centrum Badawczo - Rozwojowego ("CBR") oraz w raporcie bieżącym nr 3/2016 z dnia 12 października 2016 roku dotyczącym zakwalifikowania projektu budowy CBR do dofinansowania, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 r. powziął informację o uzyskaniu z dniem 4 sierpnia 2017 roku ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę CBR zlokalizowanego w Kazuniu Nowym przy ul. Głównej.
Całkowity koszt budowy budynku i wyposażenia CBR w specjalistyczne urządzenia laboratoryjne (bez uwzględnienia poniesionych dotychczas kosztów zakupu gruntu) szacowany jest na ok. 77 mln zł, z czego kwota ok. 35 mln zł będzie pochodzić z pozyskanego przez Spółkę dofinansowania. W pozostałym zakresie nakłady zostaną sfinansowane środkami własnymi, w tym środkami uzyskanymi z emisji akcji serii B. Zakończenie budowy CBR wraz z wyposażeniem przewidywane jest na rok 2019.
W CBR będą prowadzone prace w zakresie poszukiwania i rozwoju nowych leków oraz przygotowywania leków do badań klinicznych. Zamierzeniem Spółki jest podwojenie aktualnego potencjału badawczo ­ analitycznego i zwiększenie zatrudnienia w działach związanych z procesem badawczo - rozwojowym do ok. 150 osób.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Celon Pharma SA
ISIN:PLCLNPH00015
NIP:1181642061
EKD: 21.20 produkcja leków
Adres: ul. Ogrodowa 2A 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7515933
www:www.celonpharma.com
gpwlink:celon-pharma.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-25Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CELON PHARMA
2018-07-17 21-07-28
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649