Raport.

BYTOM SA (24/2017) Powołanie komitetu audytu

Zarząd BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 24 lipca 2017 roku powołała ze swego grona Komitet Audytu w następującym składzie: Krystian Essel (Przewodniczący Komitetu Audytu), Renata Pilch, Karolina Woźniak - Małkus. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości, przewidziane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) jest Pan Krystian Essel.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.