Raport.

BYTOM SA (29/2017) Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za sierpień 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BYTOM S.A. ( "Spółka") przekazuje informację o przychodach ze sprzedaży oraz marżach
wypracowanych w sierpniu 2017 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Temat: Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za sierpień 2017 r.

  podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd BYTOM S.A. ( "Spółka") przek azuje informację o przychodach ze sprzeda ży oraz m arż ach
  wy pracowanych w sierpniu 2017 r.  Zarząd BYTOM S.A. („Spółka”) informuje, iż wartość przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto na
  sprzedaży towarów za sierpień 2017 r. oraz sierpień 2016 r. kształtowała się następująco:

  (*) - sieci porównywalna, czyli w skle py, które funkcjonow ały w danym miesiącu w roku 2017 i w roku
  2016

  (**) – szacunkowa warto ść m arż y brutto zrealizo wanej w sierpniu 2017 roku
  Powyższe dane, tj. zre alizowana sprzedaż oraz marża w sier pniu 2017 r. oraz sierpniu 2016 r. nie zawiera ją
  przychodów ze sprzedaży materi ałów do produkcji podwykonawcom, które realizowane są na minimalnej
  marży.

  si erpi eń 2016 si erpi eń 2017 zmi ana (r/r) styczeń -
  si erpi eń 2016
  styczeń -
  si erpi eń 2017 zmi ana (r/r)
  Sprzedaż detaliczna (w tys. zł) 11 969 12 411 3,7% 91 032 108 040 18,7%
  - w tym sprzedaż detaliczna -
  sieć porównywalna (w tys. zł) (*) 11 904 11 051 -7,2% 90 686 97 441 7,4%
  Sprzedaż hurtowa (w tys. zł) 247 280 13,4% 2 588 3 771 45,7%
  Sprzedaż detal i czna i hurtowa
  ł ączni e (tys. zł ) 12 216 12 691 3,9% 93 620 111 811 19,4%
  Marża detaliczna (w tys. zł) (**) 6 203 6 126 -1,2% 48 681 54 302 11,5%
  Marża hurtowa (w tys. zł) (**) 84 84 0,0% 921 1 115 21,1%
  Marża detal i czna i hurtowa
  ł ączni e (tys. zł ) (**) 6 287 6 210 -1,2% 49 602 55 417 11,7%
  Marża detaliczna [%] 51,8% 49,4% -2,4% 53,5% 50,3% -3,2%
  Marża hurtowa [%] 34,0% 30,0% -4,0% 35,6% 29,6% -6,0%
  Marża razem [%] 51,5% 48,9% -2,6% 53,0% 49,6% -3,4%


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bytom SA
ISIN:PLBYTOM00010
NIP:626-000-31-74
EKD: 18.22 produkcja odzieży wierzchniej
Adres: ul. prof. M. Życzkowskiego 19 31-864 Kraków
Telefon:+48 12 6467800
www:www.bytom.com.pl
gpwlink:bytom.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BYTOM
2018-07-22 11-07-59
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649