Raport.

BUMECH SA (91/2017) Umowa znacząca

Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 20.07.2017 roku została zawarta umowa o współpracy między Spółką a "Zastava Metal" ad, za proizvodnju rudarske opreme i delova za kablovsku industriju z siedzibą
w Resavicy (Serbia). Jej przedmiotem jest wspólne ubieganie się o następujące zamówienia:
a) kompleksowe wykonawstwo robót górniczych dotyczących drążenia chodników, przekopów wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla i rud metali nieżelaznych;
b) kompleksowe wykonawstwo podziemnych tuneli na potrzeby energetyki wodnej;
c) kompleksowe prowadzenie eksploatacji podziemnej w kopalniach rud metali nieżelaznych;
d) prowadzenie innych niż w/w projektów i prac górniczych
na terenie Republiki Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbii oraz Republiki Czarnogóry.
Na początku Strony podejmą wspólne działania celem pozyskania i realizacji następujących kontraktów na:
a) wykonawstwo 12 kilometrowego podziemnego przekopu wodnego dla jednej z elektrowni; b) wykonawstwo zaplanowanych chodników górniczych dla kilku kopalń węgla zależących do Elektropriveda Bosnia (ok. 6 km) oraz c) uzyskanie statusu operatora kopalni rud metali nieżelaznych w Bośni.
Strony zgodnie ustaliły, że do realizacji poszczególnych kontraktów będą zawierać odrębne umowy realizacyjne,
o podpisaniu których Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a jej ważność samoczynnie wygasa, jeśli Strony nie pozyskają w ciągu pół roku od jej podpisania żadnych kontraktów wykonawczych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
gpwlink:bumech.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649