Raport.

BROAD GATE SA (50/2017) Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka"), podpisała umowę nabycia 99% udziałów przedsiębiorstwa produkującego olej słonecznikowy w Rosji, w regionie Voronezh, z wielkością rocznej produkcji do 100.000 mt. Zgodnie z umową nabycia, Advag uiścił sumę odpowiadającą wartości 99% udziałów przedsiębiorstwa. Szacowana wartość rynkowa majątku przedsiębiorstwa dokonana na podstawie niezależnej wyceny wynosi około 11.000.000 dolarów amerykańskich. Umowa została zawarta z podmiotem posiadającym 100% udziałów przedsiębiorstwa. Zawarta umowa nabycia udziałów nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji..

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.