Raport.

BROAD GATE SA (50/2017) Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Advag OOO zarejestrowana w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka"), podpisała umowę nabycia 99% udziałów przedsiębiorstwa produkującego olej słonecznikowy w Rosji, w regionie Voronezh, z wielkością rocznej produkcji do 100.000 mt. Zgodnie z umową nabycia, Advag uiścił sumę odpowiadającą wartości 99% udziałów przedsiębiorstwa. Szacowana wartość rynkowa majątku przedsiębiorstwa dokonana na podstawie niezależnej wyceny wynosi około 11.000.000 dolarów amerykańskich. Umowa została zawarta z podmiotem posiadającym 100% udziałów przedsiębiorstwa. Zawarta umowa nabycia udziałów nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów oraz nie zawiera specyficznych regulacji..

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Broad Gate SA
ISIN:PLBRDGT00019
NIP:7010086515
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 3001245
www:www.broadgate.pl
Komentarze o spółce BROAD GATE
2018-07-17 06-07-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649