Raport.

BOOMERANG SA (17/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 05.09.2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Zarząd Boomerang S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nazdwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 05 września 2017 r.:
1. imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza: Medard Finance sp. z o.o.
- liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 725400
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 725400
- udział w liczbie głosów na NWZ: 55,75%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 32,50%
2. imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza: Midven S.A.
- liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 390600
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 390600
- udział w liczbie głosów na NWZ: 30,02%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 17,50%
3. imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza: Robert Szulc
- liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 185196
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 185196
- udział w liczbie głosów na NWZ: 14,23%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 8,30%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boomerang SA
ISIN:PLVENIT00010
NIP:7010204825
EKD: 79.12 działalność organizatorów turystyki
Adres: ul. Pańska 98 lok. 55 00-837 Warszawa
Telefon:+48 22 4909950
www:www.boomerang.com.pl
Komentarze o spółce BOOMERANG
2018-10-20 12-10-21
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649