Raport.

BETACOM SA (24/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:
- w dniu 20 lipca 2017 roku w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały złożone rezygnacje 2 członków Rady Nadzorczej, to jest pani Ewy Jakubczyk - Cały i pana Tomasza Mosiek,
- w dniu 20 lipca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 14 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Michała Kołosowskiego oraz uchwałą nr 15 pana Marka Waldemara Szewczyka.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • NOTKA BIOGRAFICZNA

  Marek Szewczyk

  Pan Marek Szewczyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył
  studia podyplomowe Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Psychologii Biznesu oraz studium
  podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Ponadto ukończył liczne kursy
  z zakresu zarządzania strategicznego i sprzedaży prowadzone przez ICAN Institute . Posiada
  kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Wiel oletni pracownik firmy Hewlett -Packard
  Enterprise pełniący funkcje Global Account Managera odpowiedzialnego za sprzedaż
  zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz współpracę ze strategicznymi klientami sektora
  Telco&Media, Oil&Gas oraz Utilities.


  Pa n Marek Szewczyk :
  1. Wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej B ETACOM S.A. od dnia 20 lipca
  201 7 r.
  2. Oświadczył, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bąd ź w innej konkurencyjnej osoby
  prawnej jako członek jej organu.
  3. Oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r.
  nr 168, poz. 1186, z p óźn.zm.).
  4. Wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę oraz na
  przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom
  BETACOM S.A. na stronie internetowej BETACOM S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • NOTKA BIOGRAFICZNA

  Michał Kołosowski

  Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość,
  posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez
  Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca
  specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000 -2004 pracował jako w
  firmie audytorskiej Roedl&Partner a następnie w latach 2004 -2007 zdobywał doświadczenie w firmie
  Pricewate rhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy
  UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu
  pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, p rzekształcaniu
  sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek
  z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych
  artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachu nkowości.

  Pan Michał Kołosowski :
  1. Wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej B ETACOM S.A. od dnia 20 lipca
  201 7 r.
  2. Oświadczył, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osoby
  prawnej jako członek jej organu.
  3. Oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r.
  nr 168 , poz. 1186, z późn.zm.).
  4. Wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę oraz na
  przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom
  BETACOM S.A. na stronie internetowej BETACOM S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • NOTKA BIOGRAFICZNA

  Marek Szewczyk

  Pan Marek Szewczyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył
  studia podyplomowe Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Psychologii Biznesu oraz studium
  podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Ponadto ukończył liczne kursy
  z zakresu zarządzania strategicznego i sprzedaży prowadzone przez ICAN Institute . Posiada
  kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Wiel oletni pracownik firmy Hewlett -Packard
  Enterprise pełniący funkcje Global Account Managera odpowiedzialnego za sprzedaż
  zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz współpracę ze strategicznymi klientami sektora
  Telco&Media, Oil&Gas oraz Utilities.


  Pa n Marek Szewczyk :
  1. Wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej B ETACOM S.A. od dnia 20 lipca
  201 7 r.
  2. Oświadczył, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bąd ź w innej konkurencyjnej osoby
  prawnej jako członek jej organu.
  3. Oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r.
  nr 168, poz. 1186, z p óźn.zm.).
  4. Wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę oraz na
  przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom
  BETACOM S.A. na stronie internetowej BETACOM S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • NOTKA BIOGRAFICZNA

  Michał Kołosowski

  Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość,
  posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez
  Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca
  specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000 -2004 pracował jako w
  firmie audytorskiej Roedl&Partner a następnie w latach 2004 -2007 zdobywał doświadczenie w firmie
  Pricewate rhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy
  UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu
  pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, p rzekształcaniu
  sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek
  z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych
  artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachu nkowości.

  Pan Michał Kołosowski :
  1. Wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej B ETACOM S.A. od dnia 20 lipca
  201 7 r.
  2. Oświadczył, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osoby
  prawnej jako członek jej organu.
  3. Oświadczył, że nie figuruje w Rejestrze dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r.
  nr 168 , poz. 1186, z późn.zm.).
  4. Wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę oraz na
  przedstawienie swojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom
  BETACOM S.A. na stronie internetowej BETACOM S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Betacom SA
ISIN:PLBTCOM00016
NIP:527-10-22-097
EKD: 72.20 działalność w zakresie oprogramowania
Adres: ul. Połczyńska 31A 01-377 Warszawa
Telefon:+48 22 5339888
www:www.betacom.com.pl
gpwlink:betacom.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-07-31Raport półroczny
2018-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BETACOM
2018-07-23 19-07-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649