Raport.

BENEFIT SYSTEMS SA (42/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa pożyczki ("Umowa pożyczki") pomiędzy Emitentem ("Pożyczkodawca") oraz spółką pod firmą Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Pożyczkobiorca"), będącą podmiotem w 100% zależnym w stosunku do Emitenta, na kwotę 7 mln zł, w wyniku której łączna wartość umów pożyczki zawartych pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 53,6 mln zł.
Kwota pożyczki zostanie wypłacona jednorazowo w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych. Kwota pożyczki ma zostać spłacona w terminie do dnia 01 listopada 2023 r. Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Pożyczka ma umożliwić Pożyczkobiorcy finansowanie działalności inwestycyjnej w obszarze fitness.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Benefit Systems SA
ISIN:PLBNFTS00018
NIP:836-16-76-510
EKD: 82.90 działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Fredry 6 00-097 Warszawa
Telefon:+48 22 5313000
www:www.benefitsystems.pl
Kalendarium raportów
2018-08-23Raport półroczny
2018-11-07Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BENEFIT SYSTEMS
2018-07-17 21-07-18
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649