Raport.

BENEFIT SYSTEMS SA (42/2017) Umowy pożyczki w ramach grupy kapitałowej Benefit Systems

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa pożyczki ("Umowa pożyczki") pomiędzy Emitentem ("Pożyczkodawca") oraz spółką pod firmą Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Pożyczkobiorca"), będącą podmiotem w 100% zależnym w stosunku do Emitenta, na kwotę 7 mln zł, w wyniku której łączna wartość umów pożyczki zawartych pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 53,6 mln zł.
Kwota pożyczki zostanie wypłacona jednorazowo w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych. Kwota pożyczki ma zostać spłacona w terminie do dnia 01 listopada 2023 r. Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Pożyczka ma umożliwić Pożyczkobiorcy finansowanie działalności inwestycyjnej w obszarze fitness.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.