Raport.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (46/2017) Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 6 lipca 2017 roku Pan Marian Ważyński i Pan Grzegorz Paweł Piwowar złożyli rezygnacje z funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku oraz ze składu Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 6 lipca 2017 roku.
Rada Nadzorcza złożyła podziękowania Panu Marianowi Ważyńskiemu i Panu Grzegorzowi Pawłowi Piwowarowi za wkład wniesiony w rozwój Banku Pekao SA.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz.U.z 2014r., poz. 133 z późn. zm.)

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bank Polska Kasa Opieki SA
ISIN:PLPEKAO00016
NIP:526-00-06-841
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
Telefon:+48 22 6560000
www:www.pekao.com.pl
Komentarze o spółce BANK POLSKA KASA O...
2018-01-23 20-01-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.