Raport.

VOXEL SA (25/2017) Uchwała Zarządu GPW S. A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki VOXEL S.A.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 5 lipca 2017 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 726/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki VOXEL S.A.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H spółki VOXEL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.