Raport.

VOXEL SA (25/2017) Uchwała Zarządu GPW S. A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki VOXEL S.A.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 5 lipca 2017 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 726/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H spółki VOXEL S.A.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii H spółki VOXEL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Atal SA
ISIN:PLATAL000046
NIP:5482487278
EKD: 41,10 realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn
Telefon:+48 33 8575901
www:www.atal.pl
gpwlink:atal.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-04Raport półroczny
2018-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ATAL
2018-07-17 06-07-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649