Raport.

ASSETUS SA (29/2017) Podpisanie umowy z Doradcą Restrukturyzacyjnym przez spółkę zależną.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Emitent ), zawiadamia, że w dniu 04.08.2017 r. została podpisana przez spólkę zależną Emitenta tj. Moderndach sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie , umowa z Doradcą Restrukturyzacyjnym na świadczenie usług doradcy restrukturyzacyjnego , w związku z procedowaniem postępowania restrukturyzacyjnego przez Moderndach sp. z o.o. , o rozpoczęciu którego Emitent informował w swoim Raporcie ESPI nr 20/2017 z dnia 13.07.2017r..
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, mogłaby mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2018-07-17 06-07-03
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649