Raport.

AMREST HOLDINGS SE (195/2017) Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 3 sierpnia 2017 roku transakcji nabycia 2 400 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 7 sierpnia 2017 roku.
Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:
1) Średnia cena nabycia akcji 370,81 PLN,
2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,
3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0113% kapitału zakładowego Spółki czyli 2 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 81 578 akcji czyli 81 578 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,3845% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu

Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2017-12-18 17-12-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.