Raport.

MURAPOL (44/2017) Informacja o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów na akcje AWBUD S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent"), na podstawie § 9 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań informuje o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce ogłoszonym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. w dniu 10 sierpnia 2017 roku opublikowanego w Pulsie Biznesu dnia 30 sierpnia 2017 roku nr 164 (4927), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2017 opublikowanym w systemie ESPI - do dnia 3 października 2017 roku włącznie

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AWBUD SA
ISIN:PLINSTL00011
NIP:712-015-76-18
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Reja 4 42-440 Ogrodzieniec
Telefon:+48 32 6715201
www:www.awbud.pl
gpwlink:awbud.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AWBUD
2018-10-20 13-10-39
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649