Raport.

2C PARTNERS SA (47/2017) Wykup obligacji serii K i wypłata odsetek

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała terminowej wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy od Obligacji serii K, w łącznej wysokości 45 462,59 zł oraz dokonała terminowego wykupu 1 249 sztuk Obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 1 249 000,00 zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że zostało zawarte porozumienie z Obligatariuszem Obligacji serii K, na mocy którego termin wykupu 1 000 sztuk Obligacji został wydłużony do dnia 10 listopada 2017 r.
Łącznie Spółka wyemitowała 2 779 sztuk obligacji serii K o wartości nominalnej 1000,00 zł każda. Na dzień dzisiejszy, na mocy zawartego porozumienia i wcześniejszych częściowych wykupów, do wykupu pozostało 1 000 sztuk Obligacji.
Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:2C Partners SA
ISIN:PL2CPRT00030
NIP:9512184278
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Przy Bażantarni 11/F 02-793 Warszawa
Telefon:+48 22 4282346
www:www.2cp.pl
Komentarze o spółce 2C PARTNERS
2019-02-17 04-02-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649